WAARAAN VOLDOET EEN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Maatschappelijke Stage in Culemborg vindt het belangrijk dat zowel de stagebieders als de leerlingen een positieve ervaring opdoen bij de maatschappelijke stage. Daarom hebben wij voorwaarden gesteld aan een maatschappelijke stageplaats. Onze visie en missie zijn hierbij het uitgangspunt.

ONZE VISIE

Jongeren moeten de kans krijgen om in aanraking te komen met alle aspecten van onze samenleving. Hierdoor kunnen zij zich een genuanceerd beeld vormen van de maatschappij en hieraan een inhoudelijke bijdrage leveren.

ONZE MISSIE

Wij willen jongeren leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor gemeenschapsbelangen door binnen en buiten school een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo krijgen zij inzicht, kennis en begrip over ontwikkelingen in de samenleving. Door jongeren actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van uitmaken, wordt hun blik verruimd en voelen ze zich betrokken. De maatschappelijke stage brengt jongeren de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om nu en later een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving.
De jongeren van vandaag zijn de vrijwilligers van de toekomst!

EEN MAATSCHAPPELIJKE STAGE IN CULEMBORG VOLDOET AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN 

  • Er wordt geen financiële vergoeding geboden
  • De stagebieder komt uit de non-profit sector, met uitzondering van ondernemingen uit de profit sector die een project organiseren vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen
  • De stage bestaat niet uit mantelzorg voor familie of vrienden
  • De stage traint sociale vaardigheden
  • De stage is actief (een opdracht uitvoeren), niet passief (meelopen)
  • De stage sluit aan bij het niveau en het talent van de leerling
  • Er wordt geen gevaarlijk, risicovol werk uitgevoerd
  • Er is een stagebegeleider vanuit de instelling aanwezig