WAT IS EEN STAGEBIEDER?

Vrijwilligersorganisaties, professionele non-profitorganisaties en bedrijven met maatschappelijke projecten die voortgezet-onderwijsscholieren een maatschappelijke stage bieden, noemen we stagebieders. Denk aan lokale vrijwilligersorganisaties, musea, buurthuizen, sportverenigingen en goede doelen.

WAAROM EEN STAGIAIR(E)?

Maatschappelijke stage is een verrijking voor uw organisatie. Jongeren brengen nieuwe kennis en energie mee, een frisse blik op uw organisatie en uw activiteiten. U kunt met de inzet van jongeren
wellicht een nieuw aanbod opzetten of oud aanbod verbeteren. Soms blijven jongeren zich na hun stage vrijwillig voor u inzetten. Of ze maken hun ouders enthousiast voor uw organisatie.

CRITERIA STAGEBIEDER

 • veilige werkomgeving garanderen
 • leerlingen begeleiden tijdens de stage
 • stageopdrachten bedenken
 • stages met leerlingen (in overleg met de school) evalueren

AANMELDEN ALS STAGEBIEDER

Wilt u uw instelling aanmelden als stagebieder? Vul ons formulier in op de pagina “Stageplek aanmelden”. Heeft u nog vragen, neem contact op via onze contact pagina.

TIEN STAPPEN PLAN

 1. Oriënteren op maatschappelijke stage: bedenk wat deze stage voor uw organisatie kan betekenen.
 2. Visie vormen en een globaal plan maken: formuleer waarom u aan de slag wilt met de maatschappelijke stage en welke activiteiten u te bieden heeft. 
 3. Contact leggen met andere stagebieders: wat zijn hun ervaringen en tips?
 4. Afspraken maken met de stagemakelaar en met scholen: zorg voor een goede taakverdeling en invulling van de stage. Maak plannen voor de voorbereiding en begeleiding van leerlingen, bedenk wat ze willen en te bieden hebben. Ga ook na wat de school verwacht.
 5. Intern draagvlak verbreden: informeer en betrek uw collega’s. Hebben ze ideeën voor stageopdrachten? Waarbij kunnen zij hulp van jongeren gebruiken?
 6. Concrete stageactiviteiten formuleren: formuleer zo precies mogelijk stageactiviteiten. Hoe en wanneer vinden ze plaats? Wat is daarvoor nodig?
 7. Stages promoten: maak uw aanbod bekend onder jongeren en stagemakelaars.
 8. Stages voorbereiden: stel een stagebegeleider aan en zorg dat afspraken bij begeleiders en leerlingen duidelijk zijn.
 9. Leerlingen begeleiden: na een korte kennismaking gaat de leerling aan de slag samen met, of onder begeleiding van, een medewerker.
 10. Evalueren: doe dat met jongeren, maar zeker ook met betrokken collega’s en samenwerkingspartners.